CÔNG TRÌNH KHÁC

BỆNH VIỆN TÂM TRÍ - ĐỒNG THÁP

THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN, HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ CẤP THOÁT NƯỚC

NHÀ NHÀNG TIỆC CƯỚI WNW

THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỆN NHẸ VÀ CẤP THOÁT NƯỚC

 

NHÀ TRẺ MẦM NON POUCHEN - ĐỒNG NAI

THI CÔNG HỆ THỐNG M&E, HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC, HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ PCCC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

THI CÔNG HỆ THỐNG M&E, HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ VÀ CẤP THOÁT NƯỚC.

Đối tác khách hàng