Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Xây Dựng và Xây Lắp Điện Thế Minh (gọi tắt là Công Ty Thế Minh) là nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ Điện Lạnh, được thành lập vào tháng 9 năm 2004. Khởi đầu, Công ty TNHH Xây Dựng và Xây Lắp Điện Thế Minh là một nhà thầu thưc hiện các dự án vừa và nhỏ. Sau nhiều năm kinh nghiệm và nỗ lực không ngừng, Công Ty Thế Minh đã từng bước phát...

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC Sở hữu một đội ngũ quản lý với 9 chuyên viên, 35 Kỹ Sư và Kỹ Thuật Viên có năng lực với nhiều năm kinh nghiệm, Công Ty Thế Minh phục vụ khách hàng với chất lượng và hiệu quả cao để đáp ứng một phần nhu cầu hiện tại cũng như tương lai trong việc xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, các hệ thống Cơ Điện cho các nhà máy và các cao ốc thương...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CHỨNG CHỈ ISO Công ty TNHH Xây Dựng và Xây Lắp Điện Thế Minh đã áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống Quản Lý Chất Lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và đã được Công Ty QMS Certification Services kiểm tra đánh giá vào ngày 29/09/2014 và cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2015 ngày 23 tháng 03 năm 2018 theo giấy chứng nhận...

CHỨNG NHẬN KHÁC

CHỨNG NHẬN KHÁC

CHỨNG NHẬN KHÁC

CHÍNH SÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG Với quan niệm con người là vốn quý của Công Ty và Xã Hội, nên Công Ty TNHH Xây Dựng và Xây Lắp Điện Thế Minh đã đặt vấn đề An Toàn Lao Động lên hàng đầu. Và cũng vì tầm quan trọng của An Toàn Lao Động nên Công Ty đã “luật hóa” Chính Sách An Toàn Lao Động bằng việc ban hành “Quy Chế An Toàn Lao Động” trong đó quy định rõ: • Tổ chức Hệ Thống An Toàn...

THIẾT BỊ THI CÔNG ĐO LƯỜNG

THIẾT BỊ THI CÔNG ĐO LƯỜNG

THIẾT BỊ THI CÔNG, ĐO LƯỜNG DANH SÁCH THIẾT BỊ THI CÔNG CỦA CÔNG TY THẾ MINH Công Ty Thế Minh cung cấp danh sách đầy đủ các thiết bị chính yếu được sử dụng tại công trường. Công ty sẽ tạo điều kiện cho Đại Diện Chủ Đầu Tư kiểm tra thiết bị trong quá trình đánh giá hồ sơ thầu, nếu có yêu cầu. Sau đây là những máy móc thiết bị mà Công Ty Thế Minh có thể cung cấp đến hiện...

Đối tác khách hàng