Tuyển dụng

Kỹ Sư Dự Toán Thiết Kế (Điện-Điện Tử)

Kỹ Sư Dự Toán Thiết Kế (Điện-Điện Tử)

Ngày đăng: 09-07-2019

Cán Bộ Kỹ Thuật (Giám Sát Ngành Điện)

Cán Bộ Kỹ Thuật (Giám Sát Ngành Điện)

Ngày đăng: 09-07-2019

Nhân Viên Lái Xe

Nhân Viên Lái Xe

Ngày đăng: 09-07-2019

Nhân Viên Thi Công Hệ Thống Nước Tòa Nhà

Nhân Viên Thi Công Hệ Thống Nước Tòa Nhà

Ngày đăng: 09-07-2019

Lao Động Phổ Thông - Thợ Phụ Trong Xây Dựng Các Tòa Nhà

Lao Động Phổ Thông - Thợ Phụ Trong Xây Dựng Các Tòa Nhà

Ngày đăng: 09-07-2019

Kỹ Sư PCCC

Kỹ Sư PCCC

Ngày đăng: 09-07-2019

Giám Sát Điện

Giám Sát Điện

Ngày đăng: 09-07-2019

Giám Sát Cấp Thoát Nước

Giám Sát Cấp Thoát Nước

Ngày đăng: 09-07-2019

Thư Ký Phòng Dự Án

Thư Ký Phòng Dự Án

Ngày đăng: 09-07-2019

Nhân Viên Lễ Tân

Nhân Viên Lễ Tân

Ngày đăng: 09-07-2019

Nhân Viên Kho Vật Tư

Nhân Viên Kho Vật Tư

Ngày đăng: 09-07-2019

Nhân Viên Lái Xe Tải

Nhân Viên Lái Xe Tải

Ngày đăng: 09-07-2019

Quản Lý Dự Án ( Ks Xây Dựng )

Quản Lý Dự Án ( Ks Xây Dựng )

Ngày đăng: 08-07-2019

Chỉ Huy Trưởng M&E

Chỉ Huy Trưởng M&E

Ngày đăng: 08-07-2019

Quản Lý Dự Án M&E

Quản Lý Dự Án M&E

Ngày đăng: 08-07-2019

Nhân Viên Pháp Chế ( Đi Làm Ngay)

Nhân Viên Pháp Chế ( Đi Làm Ngay)

Ngày đăng: 08-07-2019

Kỹ Sư Điện - Nhiệt Lạnh - Cấp Thoát Nước ( Đi Làm Ngay)

Kỹ Sư Điện - Nhiệt Lạnh - Cấp Thoát Nước ( Đi Làm Ngay)

Ngày đăng: 08-07-2019

Giám Sát An Toàn Lao Động (Nhận Việc Ngay)

Giám Sát An Toàn Lao Động (Nhận Việc Ngay)

Ngày đăng: 08-07-2019

Kỹ Sư Thiết Kế Điều Hòa Không Khí Và Thông Gió

Kỹ Sư Thiết Kế Điều Hòa Không Khí Và Thông Gió

Ngày đăng: 08-07-2019

Thư Ký Làm Việc Tại Công Trình

Thư Ký Làm Việc Tại Công Trình

Ngày đăng: 08-07-2019

Nhân Viên IT ( Nhận Việc Ngay )

Nhân Viên IT ( Nhận Việc Ngay )

Ngày đăng: 08-07-2019

Nhân Viên Điện - Nước ( Nhận Việc Ngay )

Nhân Viên Điện - Nước ( Nhận Việc Ngay )

Ngày đăng: 02-07-2019

KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC

KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC

Ngày đăng: 21-09-2016

Giám sát thi công hệ thống Cấp thoát nước tòa nhà, Văn Phòng, TTTM

KỸ SƯ ĐIỆN

KỸ SƯ ĐIỆN

Ngày đăng: 21-09-2016

Giám sát, thi công hệ thống Điện tòa nhà, Văn phòng, TTTM

CÔNG NHÂN THỜI VỤ

CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Ngày đăng: 21-09-2016

Thi công hệ thống điện theo bản vẽ

Nhân Viên Vật Tư ( Nhận Việc Ngay )

Nhân Viên Vật Tư ( Nhận Việc Ngay )

Ngày đăng: 21-09-2016

Đối tác khách hàng